فعالیت dsdkala در سال 1396در سایت اینترنتی متمرکز شد و فضایی را برای شما به وجود آورد تا با انواع کالاهای روزمره آشنایی کامل پیدا کرده و تصمیم آگاهانه خرید خود را در محیطی با امنیتی بسیار بالانهایی کنید .